Menu
Otevřené kurzy Technologie vstřikování plastů 2024

Přihlaste se do otevřeného kurzu nebo si vyberte kurz firemní a zašleme Vám nabídku.

 

Autodesk Moldflow – prodej a podpora SW

Představení sw Autodesk Moldflow
Autodesk Moldflow Adviser
Autodesk Moldflow Insight
Autodesk Helius PFA
Předplaťte si Autodesk Moldflow
Podpora

Smartplast je autorizovaným partnerem společnosti Autodesk pro prodej software pro simulaci vstřikování plastů Autodesk Moldflow.

Pro software, který dokonale známe, nabízíme prodej, poradenství a technickou a obchodní podporu.

Včetně školení pro uživatele Moldflow na všech úrovních pokročilosti.

Předplaťte si SW Autodesk Moldflow na 1 rok nebo více let.

Představení sw Autodesk Moldflow

Autodesk Moldflow je sw pro simulaci procesu vstřikování plastů. Je nástrojem pro navrhování designu plastových dílů a vstřikovacích forem.

S jeho pomocí odhalíte vady dílu už při jeho konstrukci a simulujete způsoby jejich odstranění. Navrhnete správně technologický design dílu a vstřikovací formy. Odstraníte vady na dílech, které už vyrábíte.

Ušetříte čas a náklady na správném designu dílu, managementu kvality a na správném nastavení vstřikovacích parametrů. Díky simulaci vstřikovacího procesu v Autodesk Moldflow, optimalizaci dílu a formy s nástroji ze sady Autodesk pro strojírenství a výrobu a dalším produktům Autodesk pro správu dat a obrábění dostanete vaše produkty na trh rychleji.

Zefektivníte procesy inovace vašich produktů.

Autodesk Moldflow Adviser

Nástroj, který Vám umožní odhalit, sdělit a vyřešit možné vady dílu v počáteční fázi vývoje produktu.

Design plastových dílů a vstřikovacích forem

Adviser je intuitivní nástroj pro simulace na virtuálním prototypu. Poskytuje rychlý náhled na plnění dutiny a základní aspekty vyrobitelnosti dílu. Zobrazuje výsledky se slovním komentářem a doporučením, jak odstranit daný problém a usnadnit vyrobitelnost. S jeho pomocí rychle identifikujete tu část dílu, která je v rozporu se zásadami vyrobitelnosti a radu, jak problém odstranit.

Podívejte se na video Autodesk – Adviser for the designer.

Simulace toku taveniny

Flow analysis
Simulace toku taveniny pomáhá optimalizovat díl i formu, redukovat možné vady dílu a zlepšit parametry vstřikovacího procesu.

Vady dílu
Simulace diagnostikuje možné vady dílu jako studené spoje, vzduchové bubliny a propadliny a umožňuje změnit design dílu tak, abychom se těmto problémům vyhnuli.

Plnění dutiny
Simulace fáze plnění dutiny umožňuje predikovat chování taveniny a rovnoměrné plnění dutiny, vyhnout se nedostříknutí taveniny a vyloučit, minimalizovat nebo přemístit studené spoje a vzduchové bubliny.

Dotlak
Simulace fáze dotlaku umožňuje optimalizovat fázi dotlaku a vizualizovat rozsah a rozložení objemového smrštění, což nám pomůže minimalizovat deformaci dílu a jeho vady jako např. propadliny.

Simulace vtokového systému

Feed system
Simulace umožňuje modelovat a optimalizovat systém horkých a studených vtoků a nastavit vtoková ústí. Zároveň s tím vylepšit povrch dílu, minimalizovat deformace dílu a snížit čas vstřikovacího cyklu.

Umístění vtoku
Simulace identifikuje až 10 umístění vtoků zároveň. Umožňuje minimalizovat vstřikovací tlak a vyloučit konkrétní oblasti při určení umístění vtoku.

Vytvoření vtokového systému
Po zadání rozložení, velikosti a typu komponentů jako tryska, vtokové kanály a ústí pomůže vytvořit vtokový systém.

Vyvážení vtokového systému
Pomáhá vyvážit vtokový systém pro jednoduchou, násobnou i sdruženou formu tak, aby se všechny díly plnily současně (pouze pro 1 vtok/dutina), zároveň snižuje hodnoty napětí a spotřebu materiálu.

Systém horkých vtoků
Modelování komponentů systému horkých vtoků.

Simulace chlazení formy

Cooling system
pomáhá zlepšit efektivitu systému chlazení, dosáhnout vysokých kvalit pohledových ploch a zkrátit čas vstřikovacího cyklu.

Modelování komponentů chladícího systému
Umožňuje analyzovat efektivitu chladícího systému a modelovat chladící okruhy, přepážky a fontány.

Analýza chladícího systému
Umožní optimalizovat návrhy formy a systému chlazení, abychom dosáhli stejnoměrného chlazení dílu, minimalizovali čas cyklu, snížili deformace dílu a výrobní náklady.

 

Simulace smrštění a deformace

Shrinkage
Vyhodnotí konstrukci dílu a formy z hlediska smrštění a deformace.

Smrštění
Pomáhá splnit rozměrové tolerance dílu tím, že získáme údaje o smrštění na základě procesních parametrů a specifických materiálových dat.

Deformace
Predikuje deformace, k nimž dochází v důsledku napětí při procesu vstřikování. Pomocí simulace identifikujeme, kde k deformaci může dojít a upravíme design dílu i formy, výběr materiálu a procesní parametry tak, aby deformace dílu byla co nejmenší.

Podívejte se na video Autodesk – Part tolerance shrinkage and warpage.

Orientace vláken
Umožňuje kontrolovat orientaci a distribuci vláken v plastu a snížit tak smrštění a deformace dílu.

CAE – Výměna dat

Vyhodnocovat a optimalizovat design plastového dílu lze také s využitím výměny dat se softwarem pro strukturální simulaci. CAE výměna dat je možná se softwarem pro strukturální simulaci Autodesk® Inventor Nastran (Nastran In-CAD), ANSYS® a Abaqus®. Strukturální analýza umožňuje objasnit vliv zpracování na vlastnosti vstřikovaných dílů plněných vlákny při pracovním zatížení.

Propojení s CAD systémy a síťování

Nástroje pro převedení a optimalizaci původního CAD modelu. Pomoc při řešení geometrie tenkostěnných dílů i objemných aplikací. Výběr typu sítě založený na požadované přesnosti analýzy a délce doby výpočtu.

CAD solid modely
Můžete importovat a síťovat geometrii ve tvaru solidu vytvořenou v CAD systémech Parasolid®, Autodesk® Inventor®, CATIA® V5, Pro/ENGINEER® a SolidWorks®, stejně jako v univerzálních formátech IGES a STEP.

Kontrola a oprava chyb
Funkce umožňuje skenovat importovanou geometrii a automaticky opravit chyby, které vzniknou při převádění modelu z CAD softwaru.

Import/export os
Funkce umožňuje importovat a exportovat data o osách vtokových a chladících prvků kanálů z a do CAD softwaru, abychom zkrátili dobu modelování a vyhnuli se chybám při modelování rozvodných a chladících kanálů.

3D simulace
Provádění 3D simulací na komplexní geometrii metodou používající tetrahedrální síť konečných prvků. Ideální pro elektrické konektory, silnostěnné komponenty či geometrii s různými tloušťkami stěn.

Technologie Dual Domain
Lze simulovat pevné modely tenkostěnných dílů s využitím metody Dual Domain™. Můžete pracovat přímo z 3D solid CAD modelů, což vede k jednodušší analýze opakující se designových prvků.

Nástroje pro vyhodnocení výsledků a produktivity

Můžete vizualizovat a vyhodnotit výsledky simulace a využít automatického nástroje pro tvoření závěrečných zpráv. K dispozici je databáze materiálů a rádce pro úsporu nákladů, který dál pomůže zvýšit produktivitu.

Výklad a prezentace výsledků
Můžete využít komentáře k výsledkům na každém jednotlivém místě modelu k nalezení co nejrychlejší cesty od problému k jeho řešení a pak zvolené řešení dokumentovat.

Komentář výsledků
Při kliknutí na každé jednotlivé místo modelu dílu jsou identifikovány prvotní příčiny nedostříknutého dílu, špatné konstrukce dílu nebo špatného chlazení. Dostanete také návrhy, jak upravit díl, formu nebo proces.

Automatické vytváření výsledkových zpráv
Můžete využít Report Generation Wizard – nástroj pro vytvoření závěrečné zprávy, v níž připravíte a sdílíte výsledky simulace se zákazníky, dodavateli a členy vašeho týmu.

Microsoft® Office
Možnost exportovat výsledky a obrázky pro vytvoření zprávy v Microsoft® Word a prezentace v PowerPoint®.

Autodesk® Moldflow® Communicator
Komunikační nástroj, který umožňuje všem zúčastněným stranám – pracovníkům ve výrobě, vývojovým inženýrům, dodavatelům i zákazníkům vzájemně komunikovat a sdílet data prostřednictvím jediného nástroje – softwaru Autodesk® Moldflow® Communicator. Jeho prostřednictvím můžete zobrazovat a exportovat výsledky simulací podnikovému managementu i zákazníkovi, snadno je vizualizovat, kvantifikovat a porovnávat.

Instalační soubor Autodesk Moldflow Communicator najdete v sekci Ke stažení.

Materiálová data
Možnost zpřesnit simulaci využitím přesných naměřených materiálových dat.

Databáze materiálů
Součástí softwaru je databáze údajů pro více než 9 500 polymerů s materiálovými charakteristikami pro simulaci vstřikovacího procesu.

Nástroje pro zvýšení produktivity

Design Adviser

Results Adviser
Komentář podávající odborný výklad k problematice zobrazeného výsledku, zasazený do příslušného kontextu, včetně informací na co se zaměřit, co hledat a jak opravit typické problémy. Můžete se také dozvědět více o teorii řešičů, interpretaci výsledků simulace a jak lépe navrhovat plastové díly a vstřikovací formy.

Costs Adviser
Můžete zjistit, jak se tvoří cena dílu a tuto cenu minimalizovat. Dále odhadnout výrobní náklady na základě volby materiálu, času cyklu, případných operací po vystříknutí dílu a fixních nákladů.

Autodesk Moldflow Insight

Nástroj, který vám umožní simulovat celý vstřikovací proces a do hloubky ho analyzovat před začátkem výroby.

 • Software Autodesk Moldflow Insight poskytuje možnost hloubkově řešit, vyhodnocovat a optimalizovat plastový díl i vstřikovací formu a tím napomáhá ke studiu vstřikovacích procesů, užívaných v současné praxi.
 • Umožňuje simulaci i těch nejpokročilejších technologií vstřikování.
 • Poskytuje nejspolehlivější výsledky simulací i u dílů s nejkomplexnější geometrií.
 • Obsahuje světově nejrozsáhlejší materiálovou databázi pro vstřikování plastů.

Výsledky simulací vám ukáží, jak změny v designu dílu, geometrii formy a procesním nastavení ovlivní vyrobitelnost vašeho dílu.

Software Autodesk Moldflow Insight využívají přední světoví výrobci v automobilovém průmyslu, v odvětví spotřební elektroniky, zdravotního materiálu i obalů nejen k úspoře nákladů, ale především k dosažení vysoké kvality svých produktů a možnosti jejich efektivní inovace.

Video Autodesk – Injection molding simulation tool for engineers and analysts

Simulace vstřikování termoplastů a termosetů

Simulace vstřikování termoplastů

Simulace klasického vstřikování termoplastických materiálů s využitím knihovny obsahující více než 10 000 standardně používaných polymerů. Optimalizace fáze plnění, dotlaku a chlazení s ohledem na bezproblémový proces a eliminaci vad. 

Simulace vstřikování termosetů

Simulace vstřikování termosetů, RIM/SRIM, resin transfer molding a vstřikování kaučukových směsí. Názorný pohled na průběh síťovací reakce během cyklu.

Umožňuje predikovat plnění formy s vlákny nebo bez. Umožňuje vyhnout se nedostříknutým místům způsobeným předčasným síťováním termosetu a identifikovat propadliny a problematické studené spoje.

 Deformace zástřiků

Simuluje působení vstřikovacího procesu na kovové, příp. plastové zástřiky v dutině formy. Predikuje deformaci – ohnutí vodiče v dutině a posunutí zástřiku v důsledku působení tlaku.

Deformace tvárníků a jader

Simulace působení vstřikovacího procesu na části forem, které mohou podléhat deformacím. Systém na základě ukotvení vložky ve formě vyhodnotí pohyb namáhané části.

Speciální vstřikovací procesy

Umožňuje simulovat širokou škálu vstřikovacích procesů a nejnovější aplikace.

Vstřikování s asistencí plynu

Napomáhá ke správnému umístění vtoku a vstupu asistenčního plynu, určuje množství plastu, které je třeba vstříknout před působením asistenčního plynu a jeho působení na vstřikovaný polymer. Optimalizace vzniku dutých struktur.

Vícekomponentní vstřikování

Vizualizuje tok obou materiálů dutinou a následnou interakci ve spojení s výslednou deformací dílu jako celku. Umožňuje optimalizovat materiálové kombinace při maximálním zohlednění poměru cena-výkon.

Vstřikování s dolisováním

Simuluje simultánní nebo sekvenční vstřikování polymeru a dotlak formou. Vyhodnotí vhodné materiály, design dílu a formy a procesní podmínky. Zejména vhodné pro plošně tenkostěnné díl.

Lisování

Simulace technologie klasického lisování – tvarové změny polotovaru v dutině formy za působení tlaku a teploty. Simulace teplotního pole formy a působení topných těles.

 Vstřikování s využitím technologií RHCT

Simulace intenzivního (lokálního) ohřevu povrchu forem na bázi indukce nebo průchodu páry temperačním okruhem. Výsledkem jsou zrcadlové povrchy ve spojení s eliminacemi studených spojů a dalších povrchových vad.

Konformní chlazení

Simulace vstřikování a teplotního pole formy s využitím technologie konformního chlazení – tvarově komplexní temperační okruhy.

MuCell

Simulace vzniku pěnové struktury plastových dílů na bázi fyzikální nebo chemické. Optimalizace procesu s ohledem na snížení hmotnosti dílů a eliminaci vad jako jsou propadliny nebo nežádoucí deformace.

Dvojlom

Predikuje pohledovou kvalitu dílu vyhodnocením změn indexu lomu, vyplývajících z napětí vnesených do dílu procesem vstřikování. Vyhodnotí různé materiály, procesní podmínky, umístění vtoku a kanály a pomáhá kontrolovat dvojlom u dílu a s tím spojenou optickou čistotu dílu.

Reaktivní vstřikování
Umožňuje predikovat plnění formy s vlákny nebo bez. Umožňuje vyhnout se nedostříknutým místům způsobeným předčasným síťováním termosetu a identifikovat propadliny a problematické studené spoje. Vyváží systém vtokových kanálů, vybere vhodnou velikost vstřikovacího stroje a vyhodnotí materiály – termosety.

Zastříknutí mikročipů

Simuluje zastříknutí čipu polovodiče reaktivním termosetem a vzájemné propojení elektrických čipů. Predikuje deformaci – ohnutí vodiče v dutině a posunutí zástřiku v důsledku nevyváženého tlaku. Simulační nástroje pro dvoukomponentní vstřikování Pro úpravu designu lze využít následující nástroje.

Zastříknutí vložek
Umožňuje provést simulaci zastříknutí vložky a určit její vliv na tok taveniny, chlazení a deformace dílu.

Sekvenční vstřikování
Simuluje proces sekvenčního vstřikování: jedna část je vstříknuta, nástroj se otevře, umístí se do nové pozice a přes první část se vstříkne druhá část dílu.

Propojení s CAD systémy a síťování

Nástroje pro převedení a optimalizaci původního CAD modelu. Pomoc při řešení geometrie tenkostěnných dílů i objemných aplikací. Výběr typu sítě založený na požadované přesnosti analýzy a délce doby výpočtu.

https://www.autodesk.com/products/moldflow/features

CAE – Výměna dat

Vyhodnocovat a optimalizovat design plastového dílu lze také s využitím výměny dat se softwarem pro strukturální simulaci. CAE výměna dat je možná se softwarem pro strukturální simulaci Autodesk® Inventor Nastran (Nastran In-CAD), ANSYS® a Abaqus®. Strukturální analýza umožňuje objasnit vliv zpracování na vlastnosti vstřikovaných dílů plněných vlákny při pracovním zatížení. Nástrojem pro namapování výsledků Moldflow do sw pro strukturální simulaci je Autodesk Helius PFA.

CAD solid modely

Můžete importovat a síťovat geometrii ve tvaru solidu vytvořenou v CAD systémech Parasolid®, Autodesk® Inventor®, CATIA® V5, Pro/ENGINEER® a SolidWorks®, stejně jako v univerzálních formátech IGES a STEP.

Kontrola a oprava chyb
Funkce umožňuje skenovat importovanou geometrii a automaticky opravit chyby, které vzniknou při převádění modelu z CAD softwaru.

Import/export os
Funkce umožňuje importovat a exportovat data o osách vtokových a chladících prvků kanálů z a do CAD softwaru, abychom zkrátili dobu modelování a vyhnuli se chybám při modelování rozvodných a chladících kanálů.

CAD Doctor pro Autodesk® Moldflow®
Nástroj pro kontrolu, opravování a zjednodušení pevného modelu importovaného ze 3D CAD systémů tak, aby byl připravený pro simulaci. Produkt společnosti Elysium Inc. Rádi Vám poskytneme více informací.

3D simulace
Provádění 3D simulací na komplexní geometrii metodou používající tetrahedrální síť konečných prvků. Ideální pro elektrické konektory, silnostěnné komponenty či geometrii s různými tloušťkami stěn.

Technologie Dual Domain
Lze simulovat pevné modely tenkostěnných dílů s využitím metody Dual DomainTM. Můžete pracovat přímo z 3D solid CAD modelů, což vede k jednodušší analýze opakující se designových prvků.

Sítě střednicových ploch
Umožňuje vygenerovat 2D rovinnou povrchovou síť s určenými tloušťkami pro tlustostěnné díly.

Nástroje pro vyhodnocení výsledků a produktivity
Můžete vizualizovat a vyhodnotit výsledky simulace a využít automatického nástroje pro tvoření závěrečných zpráv. K dispozici je databáze materiálů a rádce pro úsporu nákladů, který dál pomůže zvýšit produktivitu.

Výklad a prezentace výsledků
Můžete využít komentáře k výsledkům na každém jednotlivém místě modelu k nalezení co nejrychlejší cesty od problému k jeho řešení a pak zvolené řešení dokumentovat.

Automatické vytváření výsledkových zpráv
Můžete využít Report Generation Wizard – nástroj pro vytvoření závěrečné zprávy, v níž připravíte a sdílíte výsledky simulace se zákazníky, dodavateli a členy vašeho týmu.

Microsoft® Office
Možnost exportovat výsledky a obrázky pro vytvoření zprávy v Microsoft® Word a prezentace v PowerPoint®.

Autodesk® Moldflow® Communicator
Komunikační nástroj, který umožňuje všem zúčastněným stranám – pracovníkům ve výrobě, vývojovým inženýrům, dodavatelům i zákazníkům vzájemně komunikovat a sdílet data prostřednictvím jediného nástroje – softwaru Autodesk® Moldflow® Communicator. Jeho prostřednictvím můžete zobrazovat a exportovat výsledky simulací podnikovému managementu i zákazníkovi, snadno je vizualizovat, kvantifikovat a porovnávat.

Instalační soubor Autodesk Moldflow Communicator a český manuál najdete v sekci Ke stažení.

Materiálová data
Možnost zpřesnit simulaci využitím přesných naměřených materiálových dat. V případě vašeho zájmu zajistíme naměření materiálových vlastností vámi zvoleného polymeru.

Databáze materiálů
Součástí softwaru je databáze údajů pro více než 9500 polymerů s materiálovými charakteristikami pro simulaci vstřikovacího procesu.

Nástroje pro zvýšení produktivity

Help
Komentář podávající odborný výklad k problematice zobrazeného výsledku, zasazený do příslušného kontextu, včetně informací na co se zaměřit, co hledat a jak opravit typické problémy. Můžete se také dozvědět více o teorii řešičů, interpretaci výsledků simulace a jak lépe navrhovat plastové díly a vstřikovací formy.

Automatizace a přizpůsobení vašim potřebám
Můžete automatizovat rutinní úkony a přizpůsobit software Autodesk Moldflow potřebám vaší organizace.

Nástroje pro aplikační rozhraní
Nástroje pro aplikační programovací rozhraní (API) rozšiřují funkcionalitu softwaru Autodesk Moldflow a umožňují automatizovat rutinní úkony, přizpůsobit uživatelské rozhraní, pracovat s aplikacemi třetí strany a zavádět firemní standardy.

Pracovní prostředí
Umožňuje přizpůsobit uživatelské rozhraní a vlastnosti aplikace vašim požadavkům. Lze nastavit profily pro uvedení začátečníků do simulačního procesu a pro identifikování běžných problémů. Lze definovat další profily a rozšířit funkcionalitu a flexibilitu zkušenějším uživatelům.

Autodesk Helius PFA

Software Autodesk® Helius PFA je doplňkem k softwarům pro strukturální analýzy metodou konečných prvků (FEA) Abaqus, ANSYS®, a MSC Nastran, s nimiž je plně kompatibilní. Byl vyvinut pro zlepšení přesnosti, efektivity a co největší přiblížení realitě při nelineární simulaci kompozitních materiálů při FEA analýze.

Pomocí tohoto sw lze provádět nelineární strukturální analýzy neplněných plastů, plastů plněných vlákny, kompozitů obsahujících nekonečné tažené vlákno nebo tkaných kompozitů.

 

Předplaťte si Autodesk Moldflow

 • Roční předplatné sw a služeb
 • Síťové licence ke stažení, cloudové služby
 • Expertní technická podpora – využití sw, problémy jednotlivých funkcionalit, řešení výpočetních problémů, instalace a licencování sw
 • Autorizovaný partner Autodesk se specializací Advanced Materials Analysis

Máte zájem o předplatné? Neváhejte se ozvat Olze Žmolíkové na email olga@smartplast.cz.

Podpora

Poradenství a technická a obchodní podpora sw, který dokonale známe

 • Expertní horká linka technické podpory na naše aplikační inženýry
 • Technická podpora e-mailem nebo pomocí sdílené obrazovky
 • Podpora v češtině nebo v angličtině
 • Poradíme vám s instalací
 • Možnost individuálních konzultací/mentoringu pro uživatele sw

 

S čím Vám pomůžeme

CAE analýzy vstřikování plastů

#

Technologický design dílu a formy

#

CAE analýzy plastových dílů a vstřikovacích forem

#

Měření termokamerou

#

Vzdělávání

#

Autodesk Moldflow - prodej a podpora SW

#

Management kvality

#

Moldflow Communicator

#
#
Potřebujete
poradit?
+420 725 764 813 olga@smartplast.cz