Menu
Otevřené kurzy Technologie vstřikování plastů 2024

Přihlaste se do otevřeného kurzu nebo si vyberte kurz firemní a zašleme Vám nabídku.

 

CAE analýzy vstřikování plastů

Analýza vstřikovacího cyklu
Analýza procesů
Vstřikování reaktoplastů
Lisování
Posouzení vhodnosti technologie
Data pro analýzu
Měření materiálových dat

Analyzujeme potenciální problémy a navrhneme způsob odstranění pro většinu známých technologií vstřikování a lisování termoplastů a reaktoplastů.

Analýza vstřikovacího cyklu

Pro analýzu vstřikovacího cyklu používáme pre a postprocesor Moldflow Synergy. Tvoří jej velmi výkonný generátor sítí střednicové plochy, Dual Dmain a objemovou terahedrální sítí a je vybaven sofistikovaným editorem sítě konečných prvků.

CAD data můžeme importovat za všech běžných CAD systémů, a to jak samotné díly, tak sestavy. Obsahuje databázi více než 10 000 plastů.

Pro řešení úloh používáme  sw Autodesk Moldflow Insight Ultimate.

Co analýza vstřikovacího cyklu přináší:

 • Najdeme místa, kde je zpomalen tok taveniny dutinou,
 • studené spoje a jejich vliv na kvalitu,
 • smykové namáhání polymerní taveniny a nebezpečí degradace,
 • uzavřený vzduch a protitlak uzavřeného vzduchu, vzduchové háčky,
 • potenciální místa vzniku lunkrů (vakuoly ve stěně dílu, nepůsobí efektivně dotlak),
 • tlak na vstupu do dutiny formy, tlakové pole v průběhu vstřikovacího cyklu,
 • průběh uzavírací síly vstřikovacího stroje,
 • teplotu čela taveniny teplotní pole vstřikovaného dílu v průběhu cyklu, teplotní pole formy,
 • hmotnost vystříknutého dílu,
 • orientaci a anizotropii pevnosti vstřikovaného dílu u plastů plněných vlákny,
 • příčné a podélné smrštění u plastů s naměřenými CRIMS daty.

Deformaci vstřikovaného dílu po vyhození z dutiny formy a vlivy na deformaci

Analýza procesů

Kromě standartního vstřikování termoplastů analyzujeme:

 • Zastřikování kovových i plastových zástřiků,
 • in-mold labeling, In-mold lamination,
 • 2K a 3K vstřikování,
 • RTC Chlazení s dynamickou temperací vodu, parou, topnými patronami, indukčním ohřevem,
 • konformní chlazení,
 • Gas Injection Molding (GIT) – Vstřikování s asistencí plynu,
 • MuCell s pevným i plovoucím tvárníkem a RTC,
 • vstřikování s chemickým nadouvadlem (CBA),
 • Injection Compression Molding (ICM) vstřikování s dotlakem formou i plovoucím tvárníkem,
 • Co-injection molding,
 • Bi-injection molding,
 • PIM vstřikování kovových a keramických prášků
 • lisování,
 • vstřikování reaktoplastů – kaučuky, pryskyřice, tekuté silikony,
 • RTM, SRIM (kompozity z reaktoplastů),
 • vstřikování reaktoplastů

Vstřikování reaktoplastů

Lisování

Posouzení vhodnosti technologie

Data pro analýzu

Měření materiálových dat

S čím Vám pomůžeme

CAE analýzy vstřikování plastů

#

Technologický design dílu a formy

#

CAE analýzy plastových dílů a vstřikovacích forem

#

Měření termokamerou

#

Vzdělávání

#

Autodesk Moldflow - prodej a podpora SW

#

Management kvality

#

Moldflow Communicator

#
#
Potřebujete
poradit?
+420 725 764 813 olga@smartplast.cz