Menu
Otevřené kurzy Technologie vstřikování plastů 2024

Přihlaste se do otevřeného kurzu nebo si vyberte kurz firemní a zašleme Vám nabídku.

 

O nás

Provádíme analýzy vyrobitelnosti plastových dílů od jejich designového návrhu, přes design technologický, simulaci vstřikovacího procesu a možných rizik kvality dílu, až po chování vyrobeného dílu při zatížení.

Představení týmu

#

Petr Halaška

Technický ředitel a jednatel

Plasty se prolínají jeho celým životem – od samotných studií na tehdejší zlínské fakultě Vysokého učení technického až po současnost.

Zkušenosti s oborem “plastařiny” získal před rokem 1989 v obuvnické firmě Svit, byl spoluzakladatelem konstrukční kanceláře forem s vlastní výrobou, přednášel na Ústavu výrobního inženýrství Fakulty technologické UTB ve Zlíně.

Po devíti letech se studenty se opět vrhl na podnikání a od roku 2008 vede firmu Smartplast.

#

Olga Žmolíková

Obchodní ředitelka a jednatelka

Olga je druhou jednatelkou a vdechla nový impuls do všeho, co souvisí s klienty – jednání, marketing, cenové nabídky a taky řeší celkový rozvoj firmy.

 

#

Martin Sklář

Aplikační inženýr a Moldflow specialista

Poradí Vám se vším, co se týká Moldflow a je lektorem pro uživatele sw.

#

Lubomír Josefík

Aplikační inženýr a Moldflow specialista

Provádí analýzy pro Vaše projekty a propojuje Moldflow s pevnostními výpočty.

#

Marie Klečková

Finance

Hlídá naše cash-flow.

#

Historie firmy

#

1992: Téměř 30 let zkušeností

Kořeny firmy Smartplast vedou dál než do roku 2008, kdy vznikla společnost s ručeným omezením. Už od roku 1992 Petr Halaška podniká v oboru zpracování a vstřikování plastů, designu plastových dílů a konstrukcí vstřikovacích forem a plánováním kvality plastových dílů v automobilovém průmyslu.

Petr své profesní působení v „plastařině“ samozřejmě postavil i na předchozích zkušenostech – na konci 80. let nastoupil do oddělení technického rozvoje tehdejší obuvnické firmy Svit ve Zlíně.

#

1997 - 2003: Na akademické půdě

Petr Halaška působil také na Ústavu výrobního inženýrství Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Na akademické půdě se věnoval výzkumu a výuce v oblastech modelování vstřikovacího procesu, designu plastových dílů, konstrukci vstřikovacích forem a strukturálních analýz.

#

2008: Světlo světa!

Všechny nabyté vědomosti a zkušenosti se zúročily v roce 2008, kdy vznikl Smartplast v Technologickém inkubátoru UTB ve Zlíně.

Během let k simulacím vstřikovacího procesu a prodeji specializovaného software přibylo i odborné vzdělávání. S růstem objemu práce postupně vznikl současný tým – vedle Petra Halašky Olga Žmolíková, Martin Sklář, Lubomír Josefík a Marie Klečková.

#

2009: Partner Autodesku

Velká věc! Stali jsme partnerem Autodesku® specializovaným na sw Moldflow® na území České a Slovenské republiky.

Provádíme simulační analýzy plastových dílů vyráběných technologií vstřikování. Četnost a náročnost používání plastových dílů neustále roste, zároveň je kladen stále větší důraz na moderní plánování kvality výrobku, sdílení dat jeho vývoje napříč týmy v různých částech světa, inovace produktu a optimalizaci výroby a nákladů.

Pro splnění těchto nároků je využití simulačních analýz tou nejlepší cestou. Pro analýzy vstřikovacího procesu používáme CAE software Autodesk Moldflow Insight Ultimate společnosti Autodesk, který umožňuje provedení komplexní hloubkové analýzy termoplastů i termosetů.

Na základě výsledků z analýzy vstřikovacího procesu, které umožňují detailní poznání nehomogenit (studené spoje, orientace, lunkry) vzniklých vstřikovacím procesem, jsme schopni optimalizovat parametry vstřikovacího procesu a poskytnout strukturální analýzy plastových dílů a navrhnout jejich vhodný technologický design.

Simulační software Autodesk Moldflow rovněž prodáváme jako autorizovaný partner společnosti Autodesk pro Českou republiku a Slovensko a poskytujeme technickou podporu.

#

2017 - 2018: Simulia Abaqus a nové sídlo!

Více služeb na jednom místě – pro zákazníky nově řešíme také strukturální analýzy v programu Simulia Abaqus.

A v roce 2018 velký důvod k radosti! Naše kanceláře jsme přestěhovali do nového sídla ve zlínské části Podhoří.

S čím Vám pomůžeme

CAE analýzy vstřikování plastů

#

Technologický design dílu a formy

#

CAE analýzy plastových dílů a vstřikovacích forem

#

Měření termokamerou

#

Vzdělávání

#

Autodesk Moldflow - prodej a podpora SW

#

Management kvality

#

Moldflow Communicator

#
#
Potřebujete
poradit?
+420 725 764 813 olga@smartplast.cz