Prezentující: Ing. Petr Halaška, Smartplast s.r.o.

ZÁZNAM KE ZHLÉDNUTÍ ZDE

Kdy: 11.05.2021 ve 13 h

Jak přesné jsou výsledky Moldflow analýz? Výsledky jsou tak přesné, jak přesná jsou zadaná data. V případě tohoto webináře data reologická. Řekneme si, jak ovlivní měření tokových vlastností přesnost analýzy plnění dutiny formy.

Ukážeme analýzu smykového napětí na stěně dílu a jak ovlivní jeho životnost. Podobně se budeme zabývat smykovou rychlostí, kde jsou kritická místa pro její překročení ve vstřikovacím procesu. Jak lze analyzovat polymer poškozený smykovým namáháním.

Velmi často máme na vstřikovaném dílu zúžené stěny, které se problematicky plní. Ukážeme si vliv tlaku v dutině formy na jejich plnění.

Tvárníky ve formě se mohou deformovat tlakem taveniny při plnění. Odpovíme na otázku, jak analyzovat deformaci a změnu tloušťky stěny.   

A nakonec popíšeme jetting effekt (volný proud), jak vzniká a jak tento jev odstranit.

Tento webinář je vhodný i pro uživatele jiných analytických softwarů než Moldflow.

Účast na webináři je bezplatná.

Nerovnoměrné plnění dutiny

Autor článku
Petr Halaška