Prezentující: Ing. Petr Halaška, Smartplast s.r.o.

ZÁZNAM KE ZHLÉDNUTÍ ZDE

Kdy: 20.04.2021 ve 13 h

V tomto dílu se zaměříme na nestability vstřikování vznikající ve fázi plnění dutiny formy, které vyplývají z podstaty taveniny plastu. Při toku taveniny fontánovým tokem dochází k orientaci makromolekulárních řetězců ve směru toku, smykovému namáhání taveniny, čelo taveniny stlačuje vzduch v dutině formy a vzniká studený spoj.

Popíšeme si všechny tyto jevy a ukážeme si, jak vznikají, co způsobují a jak je lze modelovat a analyzovat pomocí Moldflow.

Tento webinář je vhodný i pro uživatele jiných analytických softwarů.

Účast na webináři je bezplatná.

Orientace nad molekulární struktury polymerů. Orientace vláknitého plniva v polymerní tavenině.
Nad-molekulární struktura polymeru. Orientace vláknitého plniva.

Autor článku
Petr Halaška