Prezentující: Ing. Petr Halaška, Smartplast s.r.o.

ZÁZNAM ZDE

Účast na webináři je bezplatná.

Reziduální napětí jsou mechanická zbytková napětí, vznikající ve vstřikovaném dílu při výrobě. Zůstávají zabudována ve výstřiku i po vyhození z dutiny formy a po celou dobu životního cyklu.

Přítomnost a následné změny reziduálních napětí mohou zásadně ovlivnit životnost dílu, změny tvaru dílu s okolní teplotou a v čase. Tyto změny mohou také zhoršit optické vlastnosti vstřikovaných dílů. Životnost forem, obzvláště kalených, může být závislá na hodnotách reziduálního napětí, a to také může zhoršit kvalitu dílu po následných operacích (např. lakování, svařování).

Popraskání dílu se zástřikem; Maxima reziduálního napětí (červeně)

Autor článku
Petr Halaška