Rozdíly mezi strukturou plastů a kovů

Aby bylo možné navrhnout plastový díl sco nejmenším objemem materiálu,a tedy snejmenším minimálním ekologickým dopadem, je nutno mít k dispozicico nejvíce materiálových, technologických, a technických informací

Celý článek v PDF

Predikce mechanického chování plastových dílů

Rozdíly mezi strukturou plastů a kovů

Aby bylo možné navrhnout plastový díl s co nejmenším objemem materiálu, a tedy s nejmenším minimálním ekologickým dopadem, je nutno mít k dispozici, co nejvíce materiálových, technologických, a technických informací.

Polymery jsou makromolekulární látky a jejich struktura a chování jsou rozdílné ve srovnání s kovy. Struktura kovů je tvořena krystalickými mřížkami a jednotlivé atomy(ionty), tvořící uzly mřížky, jsou navzájem svázány pevnými kovovými vazbami, které jsou příčinou jejich typické pevnosti a teplotní odolnosti.Označení kovová vazba vychází z představy moderní teorie kovů, podle které jsou valenční elektrony atomů tvořící kov volně sdílené mezi všemi atomy, takže kovové ionty jsou obklopeny a prostoupeny jakýmsi „elektronovým plynem“. Přítomnost takových volných elektronů velmi dobře vysvětluje vysokou tepelnou a elektrickou vodivost, kovový lesk, pravidelnou krystalickou mřížku.Polymery jsou naproti tomu tvořeny zapleteninamimakromolekulárníchřetězcůo různých délkách.Makromolekulární řetězce jsou složeny zopakujícíchse základníchstrukturníchjednotek, nazývaných mery. Mery jsou tvořeny atomy nebo skupinami atomů různých prvků.Převládá C, H, O.Tyto řetězce jsou spolu spojeny slabými Van der Vaalsovými vazbami a vodíkovými můstky, pak hovoříme o termoplastech. Nebo řetězce mohou být spojeny chemickými kovalentními vazbami, vtomto případě se jedná o termosety.

Autor článku
Petr Halaška