Menu
Otevřené kurzy Technologie vstřikování plastů 2024

Přihlaste se do otevřeného kurzu nebo si vyberte kurz firemní a zašleme Vám nabídku.

 

Vzdělávání

Témata kurzů
Konstruktér dílu
Konstruktér forem
Technolog
Údržba forem
Projektový manažer
Manažer kvality
Seřizovač
Práce s výsledky CAE analýz

Proškolíme vaše zaměstnance v kurzech, které si můžete sestavit na míru vašim požadavkům. Vyberte si z témat.

Témata kurzů

PLASTY

 1. Srovnání vlastností a chování kovů a plastů
 2. Plasty rozdělení, vlastnosti, struktura, morfologie
 3. Plniva, vliv některých plniv na vlastnosti plastu
 4. Základní zkoušky plastů, jak dobře rozumět materiálovému listu
 5. Laboratorní analýzy plastových dílů
 6. Databáze vlastností plastů
 7. Nejpoužívanější polymerní materiály PE, PP, PA, ABS, POM, PC atd. Stručný přehled vlastností, použití, zpracování (Plasty, které zpracováváte)

VSTŘIKOVACÍ STROJE A PERIFERIE

 1. Hydraulické vstřikovací stroje
 2. Elektrické a hybridní vstřikovací stroje
 3. Uzavírací jednotky
 4. Plastikační jednotka
 5. Typy šneků
 6. Nastavované parametry na vstřikovacím stroji
 7. Správná volba vstřikovacího stroje
 8. Čas setrvání plastu v plastikační jednotce
 9. Periferie, sušení
 10. Manipulátory, roboty koboty

VSTŘIKOVACÍ PROCES

 1. Řízení a regulace vstřikovacího procesu
 2. Plnění dutiny formy
 3. Stručné základy reologie polymerních materiálů
 4. Fyzikální popis plnění dutiny formy
 5. Procesní okno, optimalizace plnění dutiny
 6. Dotlak
 7. Bod přepnutí
 8. Fyzikální popis dotlakové fáze, PVT diagram
 9. Procesní okno, optimalizace dotlaku
 10. Měření teploty a tlaku (tlakové sensory, kontaktní teploměry
 11. Chlazení ve formě
 12. Fyzikální popis chlazení
 13. Optimalizace chlazení
 14. Vyhození dílu z dutiny formy
 15. Viskoelastické chování, reziduální napětí
 16. Deformace a smrštění plastových dílů, vliv jednotlivých fází vstřikovacího cyklu

PRAKTICKÁ ČÁST VE VÝROBĚ

 1. Měření teploty taveniny, teploty formy a dílu pomocí IR kamery a kontaktního teploměru
 2. Zdržná doba plastu v plastikační jednotce
 3. Optimalizace vstřikovacího tlaku
 4. Procesní okno plnění
 5. Optimalizace délky dotlaku
 6. Procesní okno dotlaku a bodu přepnutí
 7. Optimalizace uzavírací síly
 8. Rozměry a hmotnost dílu pro amorfní a semikrystalický polymer v závislosti na teplotě formy a dotlaku

KONSTRUKCE VSTŘIKOVANÝCH DÍLŮ

 1. Progresivní metody navrhování a konstrukce plastových dílů CAD, CAE
 2. Navrhování plastových dílů, technologičnost designu
 3. Smrštění, deformace a tolerance plastových dílů
 4. Spojování plastových dílů
 5. Povrchové úpravy plastových dílů
 6. Mechanické analýzy plastových dílů
 7. Materiálový list a jak se měří hodnoty v něm obsažené
 8. Rapid prototyping – rozdělení technologií a metod

VADY PLASTOVÝCH DÍLŮ

 1. Vady vstřikovaných dílů-technologický design-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 2. Vady vstřikovaných dílů-konstrukce formy, výroba formy-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 3. Vady vstřikovaných dílů-vstřikovací stroj, nastavení parametrů stroje, periferie-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 4. Aplikace Moldflow analýz na predikaci vad výstřiků
 5. Odstraňování vad plastových dílů nastavením vstřikovacích parametrů
 6. Laboratorní metody analýz plastových dílů, použití výsledků

KONSTRUKCE VSTŘIKOVACÍCH FOREM

 1. Stavba vstřikovací formy, základní části.
 2. Progresivní metody navrhování a konstrukce forem
 3. Rozdělení vstřikovacích forem podle konstrukce dělící roviny a vyhazování
 4. Materiály forem, výrobní technologie
 5. Vtokové soustavy studené
 6. Vtokové soustavy horké
 7. Vyvážení vtokových soustav
 8. Melt Flipper
 9. Chlazení, odvzdušnění vstřikovacích forem
 10. Chlazení konformní
 11. Rapid heating and cooling
 12. Konstrukce forem pro vícekomponentní vstřikování
 13. Progresivní metody navrhování a konstrukce forem
 14. Rapid prototyping – rychlé vytváření forem, technologie
 15. Mechanické analýzy forem
 16. Dokumentace k formě

ANALÝZY VSTŘIKOVACÍHO PROCESU

 1. Moldflow analýzy výstřiků
 2. Moldflow analýzy forem
 3. Predikce vad plastových dílů pomocí Moldflow analýz

SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

 1. Vícekomponentní vstřikování
 2. Vstřikování s technologií GIT
 3. Vstřikování s technologií WIT
 4. Vstřikování s technologií ICM
 5. Vstřikování s technologií MuCell
 6. Vstřikování s nadouvadly
 7. In-mold labeling a In-Mold decorating
 8. RTC temperace
 9. Konformní chlazení
 10. Vstřikování termosetů
 11. Vstřikování prášků PIM

TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ

 1. Lisování
 2. Přetlačování
 3. Vytlačování
 4. Vyfukování
 5. Tvarování
 6. Rotomolding
 7. RIM

ÚDRŽBA A OPRAVY FOREM

 1. Dokumentace ke vstřikovací formě
 2. Čištění forem
 3. Čištění chlazení
 4. Mazání forem
 5. Stroje a technologie pro výrobu forem
 6. Renovace forem
 7. Leštění dutin
 8. Povlakování
 9. Návod k údržbě vstřikovacích forem
 10. Řízení údržby forem

CAE ANALÝZY A SIMULACE

 1. Pevnostní statické výpočty plastových dílů lineární materiálový model
 2. Pevnostní statické výpočty plastových dílů nelineární materiálový model, vliv teploty, orientace a vlhkosti
 3. Pevnostní statické výpočty plastových dílů viskoelastický materiálový model
 4. Dynamické výpočty plastových dílů

 

Konstruktér dílu

Komu je kurz určen:

Kurz Konstruktér dílu je primárně určen pro designery, konstruktéry vstřikovaných plastových dílů. Je vhodný také pro techniky pracují v oblasti vstřikování plastů, pro rozšíření znalostí.

Cíl kurzu:

Znalost postvýrobního chování plastů, zásady pro konstrukci plastových dílů CAE analýzy plastových dílů a predikce, identifikace a odstraňování vad plastových dílů.

Délka kurzu: 3 dny

Obsah kurzu:

PLASTY

 1. Plasty rozdělení, vlastnosti, struktura, morfologie
 2. Plniva, vliv některých plniv na vlastnosti plastu
 3. Základní zkoušky plastů, jak dobře rozumět materiálovému listu
 4. Nejpoužívanější polymerní materiály PE, PP, PA, ABS, POM, PC atd. Stručný přehled vlastností, použití, zpracování (Plasty, které zpracováváte)

VSTŘIKOVACÍ STROJE A PERIFERIE

 1. Uzavírací jednotky
 2. Plastikační jednotka
 3. Nastavované parametry na vstřikovacím stroji

VSTŘIKOVACÍ PROCES

 1. Plnění dutiny formy
 2. Stručné základy reologie polymerních materiálů
 3. Dotlak
 4. Bod přepnutí
 5. Chlazení ve formě
 6. Vyhození dílu z dutiny formy
 7. Viskoelastické chování, reziduální napětí
 8. Deformace a smrštění plastových dílů, vliv jednotlivých fází vstřikovacího cyklu

KONSTRUKCE VSTŘIKOVANÝCH DÍLŮ

 1. Progresivní metody navrhování a konstrukce plastových dílů CAD, CAE
 2. Navrhování plastových dílů, technologičnost designu
 3. Smrštění, deformace a tolerance plastových dílů
 4. Spojování plastových dílů
 5. Povrchové úpravy plastových dílů
 6. Mechanické analýzy plastových dílů
 7. Materiálový list a jak se měří hodnoty v něm obsažené
 8. Rapid prototyping – rozdělení technologií a metod

VADY PLASTOVÝCH DÍLŮ

 1. Vady vstřikovaných dílů –specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 2. Aplikace Moldflow analýz na predikaci vad výstřiků

Metodika:

Výklad, Power Pointová prezentace, skripta s prezentací na poznámky, řízená diskuse.

Konstruktér forem

Komu je kurz určen:

Kurz Konstruktér forem je primárně určen pro začínající konstruktéry vstřikovacích forem. Je vhodný také pro technology, projektové manažery

Cíl kurzu:

Znalost chování plastů, problematika konstrukce částí forem rám, odformování, vtokové soustavy, chlazení, 2K formy. CAE analýzy pro konstrukci forem. Namáhání a pevnost forem. Predikce, identifikace a odstraňování vad plastových dílů.

Délka kurzu: 3 dny

Obsah kurzu:

PLASTY

 1. Srovnání vlastností a chování kovů a plastů
 2. Plasty rozdělení, vlastnosti, struktura, morfologie
 3. Nejpoužívanější polymerní materiály PE, PP, PA, ABS, POM, PC atd. Stručný přehled vlastností, použití, zpracování (Plasty, které zpracováváte)

VSTŘIKOVACÍ STROJE A PERIFERIE

 1. Hydraulické vstřikovací stroje
 2. Elektrické a hybridní vstřikovací stroje
 3. Uzavírací jednotky
 4. Plastikační jednotka

VSTŘIKOVACÍ PROCES

 1. Řízení a regulace vstřikovacího procesu
 2. Plnění dutiny formy
 3. Stručné základy reologie polymerních materiálů
 4. Dotlak
 5. Chlazení ve formě
 6. Vyhození dílu z dutiny formy
 7. Viskoelastické chování, reziduální napětí
 8. Deformace a smrštění plastových dílů, vliv jednotlivých fází vstřikovacího cyklu

KONSTRUKCE VSTŘIKOVANÝCH DÍLŮ

 1. Progresivní metody navrhování a konstrukce plastových dílů CAD, CAE
 2. Smrštění, deformace a tolerance plastových dílů
 3. Materiálový list a jak se měří hodnoty v něm obsažené

VADY PLASTOVÝCH DÍLŮ

 1. Vady vstřikovaných dílů – konstrukce formy-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 2. Aplikace Moldflow analýz na predikaci vad výstřiků

KONSTRUKCE VSTŘIKOVACÍCH FOREM

 1. Stavba vstřikovací formy, základní části.
 2. Progresivní metody navrhování a konstrukce forem
 3. Rozdělení vstřikovacích forem podle konstrukce dělící roviny a vyhazování
 4. Materiály forem, výrobní technologie
 5. Vtokové soustavy studené
 6. Vtokové soustavy horké
 7. Vyvážení vtokových soustav
 8. Melt Flipper
 9. Chlazení, odvzdušnění vstřikovacích forem
 10. Chlazení konformní
 11. Rapid heating and cooling
 12. Konstrukce forem pro vícekomponentní vstřikování
 13. Progresivní metody navrhování a konstrukce forem
 14. Rapid prototyping – rychlé vytváření forem, technologie
 15. Mechanické analýzy forem
 16. Dokumentace k formě

ANALÝZY VSTŘIKOVACÍHO PROCESU

 1. Moldflow analýzy výstřiků
 2. Moldflow analýzy forem
 3. Predikce vad plastových dílů pomocí Moldflow analýz

SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

 1. Vícekomponentní vstřikování
 2. Vstřikování s technologií GIT
 3. Vstřikování s technologií WIT
 4. Vstřikování s technologií ICM
 5. Vstřikování s technologií MuCell
 6. Vstřikování s nadouvadly
 7. In-mold labeling a In-Mold decorating
 8. RTC temperace
 9. Konformní chlazení
 10. Vstřikování termosetů
 11. Vstřikování prášků PIM

Metodika:

Výklad, Power Pointová prezentace, skripta s prezentací na poznámky, řízená diskuse.

Technolog

Komu je kurz určen:

Kurz Technolog je určen nejen pro technology, ale i pro seřizovače s praxí a pro všechny, kdo si chtějí prohloubit znalosti z oboru vstřikování plastů.

Cíl kurzu:

Detailní znalost vstřikovacího procesu a nastavení vstřikovacího stroje, prohloubení Fyzikálních znalostí o vstřikovacím procesu. Seznámení s konstrukcí nástroje a technologickým designem plastových dílů. Vlastnosti plastů obecně, seznámení se s jednotlivými používanými plasty. Důraz je kladen na identifikaci a odstraňování vad vstřikovaných dílů.

Délka kurzu: 4 dny

Obsah kurzu:

PLASTY

 1. Srovnání vlastností a chování kovů a plastů
 2. Plasty rozdělení, vlastnosti, struktura, morfologie
 3. Plniva, vliv některých plniv na vlastnosti plastu
 4. Základní zkoušky plastů, jak dobře rozumět materiálovému listu
 5. Databáze vlastností plastů
 6. Nejpoužívanější polymerní materiály PE, PP, PA, ABS, POM, PC atd. Stručný přehled vlastností, použití, zpracování (Plasty, které zpracováváte)

VSTŘIKOVACÍ STROJE A PERIFERIE

 1. Hydraulické vstřikovací stroje
 2. Elektrické a hybridní vstřikovací stroje
 3. Uzavírací jednotky
 4. Plastikační jednotka
 5. Typy šneků
 6. Nastavované parametry na vstřikovacím stroji
 7. Správná volba vstřikovacího stroje
 8. Zdržná doba plastu v plastikační jednotce
 9. Periferie, sušení
 10. Manipulátory, roboty, koboty

VSTŘIKOVACÍ PROCES

 1. Řízení a regulace vstřikovacího procesu
 2. Plnění dutiny formy
 3. Stručné základy reologie polymerních materiálů
 4. Fyzikální popis plnění dutiny formy
 5. Procesní okno, optimalizace plnění dutiny
 6. Dotlak
 7. Bod přepnutí
 8. Fyzikální popis dotlakové fáze, PVT diagram
 9. Procesní okno, optimalizace dotlaku
 10. Měření teploty a tlaku (tlakové sensory, kontaktní teploměry)
 11. Chlazení ve formě
 12. Fyzikální popis chlazení
 13. Optimalizace chlazení
 14. Vyhození dílu z dutiny formy
 15. Viskoelastické chování, reziduální napětí
 16. Deformace a smrštění plastových dílů, vliv jednotlivých fází vstřikovacího cyklu

PRAKTICKÁ ČÁST VE VÝROBĚ (v případě školení u zákazníka)

 1. Měření teploty taveniny, teploty formy a dílu pomocí IR kamery a kontaktního teploměru
 2. Zdržná doba plastu v plastikační jednotce
 3. Optimalizace vstřikovacího tlaku
 4. Procesní okno plnění
 5. Optimalizace délky dotlaku
 6. Procesní okno dotlaku a bodu přepnutí
 7. Optimalizace uzavírací síly
 8. Rozměry a hmotnost dílu pro amorfní a semikrystalický polymer v závislosti na teplotě formy a dotlaku

KONSTRUKCE VSTŘIKOVANÝCH DÍLŮ

 1. Smrštění, deformace a tolerance plastových dílů
 2. Spojování plastových dílů
 3. Povrchové úpravy plastových dílů
 4. Materiálový list a jak se měří hodnoty v něm obsažené

VADY PLASTOVÝCH DÍLŮ

 1. Vady vstřikovaných dílů z hlediska konstrukce formy, výroby formy-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 2. Vady vstřikovaných dílů z hlediska vstřikovacího stroje, nastavení parametrů stroje, periferie-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 3. Aplikace Moldflow analýz na predikci vad výstřiků
 4. Odstraňování vad plastových dílů nastavením vstřikovacích parametrů

KONSTRUKCE VSTŘIKOVACÍCH FOREM

 1. Stavba vstřikovací formy, základní části.
 2. Rozdělení vstřikovacích forem podle konstrukce dělící roviny a vyhazování
 3. Materiály forem, výrobní technologie
 4. Vtokové soustavy studené
 5. Vtokové soustavy horké
 6. Vyvážení vtokových soustav
 7. Melt Flipper
 8. Chlazení, odvzdušnění vstřikovacích forem
 9. Dokumentace k formě

ANALÝZY VSTŘIKOVACÍHO PROCESU

 1. Predikce vad plastových dílů pomocí Moldflow analýz

SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

 1. Vícekomponentní vstřikování
 2. Vstřikování s technologií GIT
 3. Vstřikování s technologií WIT
 4. Vstřikování s technologií ICM
 5. Vstřikování s technologií MuCell
 6. Vstřikování s nadouvadly
 7. In-mold labeling a In-Mold decorating
 8. RTC temperace
 9. Konformní chlazení
 10. Vstřikování termosetů
 11. Vstřikování prášků PIM

ÚDRŽBA A OPRAVY FOREM

 1. Dokumentace ke vstřikovací formě
 2. Čištění forem
 3. Čištění chlazení
 4. Mazání a konzervace forem
 5. Návod k údržbě vstřikovacích forem

Metodika:

Výklad, Power Pointová prezentace, skripta s prezentací na poznámky, simulátor nastavení vstřikovacího stroje, v případě školení u zákazníka může být praktická část ve výrobě, řízená diskuse.

Údržba forem

Komu je kurz určen:

Kurz Údržba forem je určen pro techniky, kteří zodpovídají za údržbu a opravy forem. Je vhodný také pro prohloubení znalostí seřizovačů, projektových manažerů, vedoucích výroby

Cíl kurzu:

Znalost dokumentace vstřikovací formy, zásady údržby, způsoby čištění a konzervace forem. Vliv plastů na povrch dutiny formy, přehled konstrukce forem, technologie vstřikování a vliv na životnost formy, řízení údržby forem. Technologie pro opravy forem. Identifikace a odstranění vad plastových dílů.

Délka kurzu: 2 dny

Obsah kurzu:

PLASTY

 1. Srovnání vlastností a chování kovů a plastů
 2. Plasty rozdělení, vlastnosti, struktura, morfologie
 3. Plniva, vliv některých plniv na vlastnosti plastu

VSTŘIKOVACÍ STROJE A PERIFERIE

 1. Uzavírací jednotka
 2. Plastikační jednotka
 3. Nastavované parametry na vstřikovacím stroji

VSTŘIKOVACÍ PROCES

 1. Plnění dutiny formy
 2. Dotlak
 3. Bod přepnutí
 4. Chlazení ve formě
 5. Vyhození dílu z dutiny formy
 6. Deformace a smrštění plastových dílů, vliv jednotlivých fází vstřikovacího cyklu

VADY PLASTOVÝCH DÍLŮ

 1. Vady vstřikovaných dílů-konstrukce formy, výroba formy-specifikace, příčiny vzniku, odstranění

KONSTRUKCE VSTŘIKOVACÍCH FOREM

 1. Stavba vstřikovací formy, základní části.
 2. Rozdělení vstřikovacích forem podle konstrukce dělící roviny a vyhazování
 3. Materiály forem, výrobní technologie
 4. Vtokové soustavy studené
 5. Vtokové soustavy horké
 6. Chlazení, odvzdušnění vstřikovacích forem

ÚDRŽBA A OPRAVY FOREM

 1. Dokumentace ke vstřikovací formě
 2. Čištění forem
 3. Čištění chlazení
 4. Mazání forem
 5. Stroje a technologie pro výrobu forem
 6. Renovace forem
 7. Leštění dutin
 8. Povlakování
 9. Návod k údržbě vstřikovacích forem
 10. Řízení údržby forem

Metodika:

Výklad, Power Pointová prezentace, skripta s prezentací na poznámky, řízená diskuse.

Projektový manažer

Komu je kurz určen:

Kurz je určen pro techniky, kteří zodpovídají za zavedení výroby nových vstřikovaných dílů a do jejich kompetence spadá také výroba forem. Jejich hlavním úkolem je předat zákazníkovi shodný díl. Je vhodný také pro prohloubení znalostí manažera kvality.

Cíl kurzu:

Znalost chování plastů, průřez technologií vstřikování plastů, konstrukcí dílu forem. Pochopení výsledků CAE analýz, predikce, identifikace a odstranění vad plastových dílů.

Délka kurzu: 3 dny

PLASTY

 1. Srovnání vlastností a chování kovů a plastů
 2. Plasty – rozdělení, vlastnosti, struktura, morfologie
 3. Plniva, vliv některých plniv na vlastnosti plastu
 4. Základní zkoušky plastů, jak dobře rozumět materiálovému listu
 5. Databáze vlastností plastů
 6. Nejpoužívanější polymerní materiály PE, PP, PA, ABS, POM, PC atd. Stručný přehled vlastností, použití, zpracování (Plasty, které zpracováváte)

VSTŘIKOVACÍ STROJE A PERIFERIE

 1. Hydraulické vstřikovací stroje
 2. Elektrické a hybridní vstřikovací stroje
 3. Uzavírací jednotky
 4. Plastikační jednotka
 5. Typy šneků
 6. Nastavované parametry na vstřikovacím stroji
 7. Správná volba vstřikovacího stroje
 8. Manipulátory, roboty, koboty

VSTŘIKOVACÍ PROCES

 1. Řízení a regulace vstřikovacího procesu
 2. Plnění dutiny formy
 3. Stručné základy reologie polymerních materiálů
 4. Dotlak
 5. Bod přepnutí
 6. Chlazení ve formě
 7. Vyhození dílu z dutiny formy
 8. Deformace a smrštění plastových dílů, vliv jednotlivých fází vstřikovacího cyklu

KONSTRUKCE VSTŘIKOVANÝCH DÍLŮ

 1. Progresivní metody navrhování a konstrukce plastových dílů CAD, CAE
 2. Navrhování plastových dílů, technologičnost designu
 3. Smrštění, deformace a tolerance plastových dílů
 4. Spojování plastových dílů
 5. Povrchové úpravy plastových dílů
 6. Mechanické analýzy plastových dílů
 7. Materiálový list a jak se měří hodnoty v něm obsažené
 8. Rapid prototyping – rozdělení technologií a metod

VADY PLASTOVÝCH DÍLŮ

 1. Vady vstřikovaných dílů z hlediska technologického designu-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 2. Vady vstřikovaných dílů z hlediska konstrukce formy, výroby formy-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 3. Vady vstřikovaných dílů z hlediska vstřikovacího stroje, nastavení parametrů stroje, periferie-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 4. Aplikace Moldflow analýz na predikci vad výstřiků

KONSTRUKCE VSTŘIKOVACÍCH FOREM

 1. Stavba vstřikovací formy, základní části.
 2. Rozdělení vstřikovacích forem podle konstrukce dělící roviny a vyhazování
 3. Materiály forem, výrobní technologie
 4. Vtokové soustavy studené
 5. Vtokové soustavy horké
 6. Vyvážení vtokových soustav
 7. Melt Flipper
 8. Chlazení, odvzdušnění vstřikovacích forem
 9. Chlazení konformní
 10. Rapid heating and cooling
 11. Konstrukce forem pro vícekomponentní vstřikování
 12. Rapid prototyping – rychlé vytváření forem, technologie
 13. Mechanické analýzy forem
 14. Dokumentace k formě

ANALÝZY VSTŘIKOVACÍHO PROCESU

 1. Moldflow analýzy výstřiků
 2. Moldflow analýzy forem
 3. Predikce vad plastových dílů pomocí Moldflow analýz

Metodika:

Výklad, Power Pointová prezentace, skripta s prezentací na poznámky, řízená diskuse.

Manažer kvality

Komu je kurz určen:

Kurz je určen pro techniky, kteří zodpovídají za kvalitu plastových dílů. Je vhodný také pro prohloubení znalostí obsluhy vstřikovacích strojů a seřizovačů.

Cíl kurzu:

Znalost chování plastů, testování plastů a zkoušky, podrobné vysvětlení významu hodnot v materiálovém listu, stručný průřez technologií vstřikování plastů a konstrukce. Predikce, identifikace a odstranění vad plastových dílů.

Délka kurzu: 2 dny

Obsah kurzu:

PLASTY

 1. Srovnání vlastností a chování kovů a plastů
 2. Plasty rozdělení, vlastnosti, struktura, morfologie
 3. Plniva, vliv některých plniv na vlastnosti plastu
 4. Základní zkoušky plastů, jak dobře rozumět materiálovému listu
 5. Laboratorní analýzy plastových dílů
 6. Databáze vlastností plastů
 7. Nejpoužívanější polymerní materiály PE, PP, PA, ABS, POM, PC atd. Stručný přehled vlastností, použití, zpracování (Plasty, které zpracováváte)

VSTŘIKOVACÍ STROJE A PERIFERIE

 1. Uzavírací jednotky
 2. Plastikační jednotka
 3. Typy šneků
 4. Nastavované parametry na vstřikovacím stroji
 5. Periferie, sušení

VSTŘIKOVACÍ PROCES

 1. Řízení a regulace vstřikovacího procesu
 2. Plnění dutiny formy
 3. Stručné základy reologie polymerních materiálů
 4. Fyzikální popis plnění dutiny formy
 5. Procesní okno, optimalizace plnění dutiny
 6. Dotlak
 7. Bod přepnutí
 8. Fyzikální popis dotlakové fáze, PVT diagram
 9. Procesní okno, optimalizace dotlaku
 10. Měření teploty a tlaku (tlakové sensory, kontaktní teploměry
 11. Chlazení ve formě
 12. Fyzikální popis chlazení
 13. Optimalizace chlazení
 14. Vyhození dílu z dutiny formy
 15. Viskoelastické chování, reziduální napětí
 16. Deformace a smrštění plastových dílů, vliv jednotlivých fází vstřikovacího cyklu

KONSTRUKCE VSTŘIKOVANÝCH DÍLŮ

 1. Progresivní metody navrhování a konstrukce plastových dílů CAD, CAE
 2. Smrštění, deformace a tolerance plastových dílů
 3. Spojování plastových dílů
 4. Povrchové úpravy plastových dílů
 5. Mechanické analýzy plastových dílů
 6. Materiálový list a jak se měří hodnoty v něm obsažené
 7. Rapid prototyping – rozdělení technologií a metod

VADY PLASTOVÝCH DÍLŮ

 1. Vady vstřikovaných dílů z hlediska technologického designu-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 2. Vady vstřikovaných dílů z hlediska konstrukce formy, výroby formy-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 3. Vady vstřikovaných dílů z hlediska vstřikovacího stroje, nastavení parametrů stroje, periferie-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 4. Aplikace Moldflow analýz na predikci vad výstřiků
 5. Laboratorní metody analýz plastových dílů, použití výsledků

KONSTRUKCE VSTŘIKOVACÍCH FOREM

 1. Stavba vstřikovací formy, základní části.
 2. Rozdělení vstřikovacích forem podle konstrukce dělící roviny a vyhazování
 3. Vtokové soustavy studené
 4. Vtokové soustavy horké
 5. Vyvážení vtokových soustav
 6. Chlazení, odvzdušnění vstřikovacích forem
 7. Chlazení konformní

ANALÝZY VSTŘIKOVACÍHO PROCESU

 1. Predikce vad plastových dílů pomocí Moldflow analýz

TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ

 1. Lisování
 2. Přetlačování
 3. Vytlačování
 4. Vyfukování
 5. Tvarování
 6. Rotomolding
 7. RIM

Metodika:

Výklad, Power Pointová prezentace, skripta s prezentací na poznámky, řízená diskuse.

Seřizovač

Komu je kurz určen:

Kurz je určen pro seřizovače začínající i pokročilé a pro ty kdo si chtějí prohloubit hlavně praktické znalosti z oboru vstřikování plastů.

Cíl kurzu:

Znalost hlavních částí vstřikovacího stroje, vstřikovacího procesu a nastavení vstřikovacího stroje. Periferie vstřik. stroje. Stručné seznámení konstrukcí nástroje a jeho výrobou a údržbou. Vlastnosti plastů obecně, seznámení se s jednotlivými používanými plasty. Důraz je kladen na identifikaci a odstraňování vad vstřikovaných dílů. Praktické cvičení pomocí simulátoru nastavení vstřikovacího stroje s odstraňováním vad. V případě školení u zákazníka může být praktická část ve výrobě – procesní okno, optimalizace vstřikovacích parametrů.

Délka kurzu: 2 dny

Obsah kurzu:

PLASTY

 1. Srovnání vlastností a chování kovů a plastů
 2. Plasty – rozdělení, vlastnosti, struktura, morfologie
 3. Plniva, vliv některých plniv na vlastnosti plastu
 4. Databáze vlastností plastů
 5. Nejpoužívanější polymerní materiály PE, PP, PA, ABS, POM, PC atd. Stručný přehled vlastností, použití, zpracování (Plasty, které zpracováváte)

VSTŘIKOVACÍ STROJE A PERIFERIE

 1. Hydraulické vstřikovací stroje
 2. Elektrické a hybridní vstřikovací stroje
 3. Uzavírací jednotky
 4. Plastikační jednotka
 5. Nastavované parametry na vstřikovacím stroji
 6. Čas setrvání plastu v plastikační jednotce
 7. Periferie, sušení
 8. Manipulátory, roboty, koboty

VSTŘIKOVACÍ PROCES

 1. Řízení a regulace vstřikovacího procesu
 2. Plnění dutiny formy
 3. Procesní okno, optimalizace plnění dutiny
 4. Dotlak
 5. Bod přepnutí
 6. Procesní okno, optimalizace dotlaku
 7. Měření teploty a tlaku (tlakové sensory, kontaktní teploměry
 8. Chlazení ve formě
 9. Optimalizace chlazení
 10. Vyhození dílu z dutiny formy
 11. Deformace a smrštění plastových dílů, vliv jednotlivých fází vstřikovacího cyklu

PRAKTICKÁ ČÁST VE VÝROBĚ (školení u zákazníka)

 1. Měření teploty taveniny, teploty formy a dílu pomocí IR kamery a kontaktního teploměru
 2. Zdržná doba plastu v plastikační jednotce
 3. Optimalizace vstřikovacího tlaku
 4. Procesní okno plnění
 5. Optimalizace délky dotlaku
 6. Procesní okno dotlaku a bodu přepnutí
 7. Optimalizace uzavírací síly
 8. Rozměry a hmotnost dílu pro amorfní a semikrystalický polymer v závislosti na teplotě formy a dotlaku

VADY PLASTOVÝCH DÍLŮ

 1. Vady vstřikovaných dílů z hlediska konstrukce formy, výroby formy-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 2. Vady vstřikovaných dílů z hlediska vstřikovacího stroje, nastavení parametrů stroje, periferie-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 3. Odstraňování vad plastových dílů nastavením vstřikovacích parametrů

KONSTRUKCE VSTŘIKOVACÍCH FOREM

 1. Stavba vstřikovací formy, základní části.
 2. Rozdělení vstřikovacích forem podle konstrukce dělící roviny a vyhazování
 3. Materiály forem, výrobní technologie
 4. Vtokové soustavy studené
 5. Vtokové soustavy horké
 6. Chlazení, odvzdušnění vstřikovacích forem
 7. Dokumentace k formě

ÚDRŽBA A OPRAVY FOREM

 1. Dokumentace ke vstřikovací formě
 2. Čištění forem
 3. Čištění chlazení
 4. Mazání forem
 5. Návod k údržbě vstřikovacích forem

Metodika:

Výklad, Power Pointová prezentace, skripta s prezentací na poznámky, simulátor nastavení vstřikovacího stroje, v případě školení u zákazníka může být praktická část ve výrobě, řízená diskuse.

Práce s výsledky CAE analýz

Komu je kurz určen:

Kurz je určen pro techniky, kteří pracují s výsledky CAE analýz a připravují zprávy pro zákazníky, případně CAE analýzy zadávají. Je vhodný také pro prohloubení znalostí technologa, konstruktéra dílů, konstruktéra forem a projektového manažera.

Cíl kurzu:

Znalost chování plastů, stručný průřez technologií vstřikování plastů, konstrukcí dílu forem propojený s jejich podrobným popisem pomocí CAE analýz Moldflow a pevnostních analýz vstřikovaných dílů a forem.

Délka kurzu: 2 dny

Obsah kurzu:

PLASTY

 1. Plasty – rozdělení, vlastnosti, struktura, morfologie
 2. Plniva, vliv některých plniv na vlastnosti plastu

VSTŘIKOVACÍ STROJE A PERIFERIE

 1. Uzavírací jednotky
 2. Plastikační jednotka
 3. Nastavované parametry na vstřikovacím stroji

VSTŘIKOVACÍ PROCES

 1. Řízení a regulace vstřikovacího procesu
 2. Plnění dutiny formy
 3. Stručné základy reologie polymerních materiálů
 4. Fyzikální popis plnění dutiny formy
 5. Dotlak
 6. Bod přepnutí
 7. Fyzikální popis dotlakové fáze, PVT diagram
 8. Chlazení ve formě
 9. Fyzikální popis chlazení
 10. Optimalizace chlazení
 11. Vyhození dílu z dutiny formy
 12. Viskoelastické chování, reziduální napětí
 13. Deformace a smrštění plastových dílů, vliv jednotlivých fází vstřikovacího cyklu

VADY PLASTOVÝCH DÍLŮ

 1. Vady vstřikovaných dílů z hlediska technologického designu-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 2. Vady vstřikovaných dílů z hlediska konstrukce formy, výroby formy-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 3. Vady vstřikovaných dílů z hlediska vstřikovacího stroje, nastavení parametrů stroje, periferie-specifikace, příčiny vzniku, odstranění
 4. Aplikace Moldflow analýz na predikci vad výstřiků

KONSTRUKCE VSTŘIKOVACÍCH FOREM

 1. Vtokové soustavy studené
 2. Vtokové soustavy horké
 3. Vyvážení vtokových soustav
 4. Chlazení, odvzdušnění vstřikovacích forem
 5. Chlazení konformní
 6. Rapid heating and cooling
 7. Mechanické analýzy forem

ANALÝZY VSTŘIKOVACÍHO PROCESU

 1. Moldflow analýzy výstřiků
 2. Moldflow analýzy forem
 3. Predikce vad plastových dílů pomocí Moldflow analýz

SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

 1. Vícekomponentní vstřikování
 2. Vstřikování s technologií GIT
 3. Vstřikování s technologií ICM
 4. Vstřikování s technologií MuCell
 5. Vstřikování s nadouvadly
 6. In-mold labeling a In-Mold decorating
 7. RTC temperace
 8. Konformní chlazení

CAE ANALÝZY A SIMULACE

 1. Pevnostní statické výpočty plastových dílů, lineární materiálový model
 2. Pevnostní statické výpočty plastových dílů, nelineární materiálový model, vliv teploty, orientace a vlhkosti
 3. Pevnostní statické výpočty plastových dílů, viskoelastický materiálový model
 4. Dynamické výpočty plastových dílů

Metodika:

Výklad, Power Pointová prezentace, skripta s prezentací na poznámky, řízená diskuse.

S čím Vám pomůžeme

CAE analýzy vstřikování plastů

#

Technologický design dílu a formy

#

CAE analýzy plastových dílů a vstřikovacích forem

#

Měření termokamerou

#

Vzdělávání

#

Autodesk Moldflow - prodej a podpora SW

#

Management kvality

#

Moldflow Communicator

#
#
Potřebujete
poradit?
+420 725 764 813 olga@smartplast.cz