Menu
Šťastný nový rok 2022 Vám přeje tým Smartplast!

CAE analýzy vstřikování plastů

Analýza vstřikovacího cyklu
Analýza procesů
Vstřikování reaktoplastů
Lisování
Posouzení vhodnosti technologie
Data pro analýzu
Měření materiálových dat

Analyzujeme potenciální problémy a navrhneme způsob odstranění pro většinu známých technologií vstřikování a lisování termoplastů a reaktoplastů.

Analýza vstřikovacího cyklu

Pro analýzu vstřikovacího cyklu používáme pre a postprocesor Moldflow Synergy. Tvoří jej velmi výkonný generátor sítí střednicové plochy, Dual Dmain a objemovou terahedrální sítí a je vybaven sofistikovaným editorem sítě konečných prvků.

CAD data můžeme importovat za všech běžných CAD systémů, a to jak samotné díly, tak sestavy. Obsahuje databázi více než 10 000 plastů.

Pro řešení úloh používáme  sw Autodesk Moldflow Insight Ultimate.

Co analýza vstřikovacího cyklu přináší:

 • Najdeme místa, kde je zpomalen tok taveniny dutinou,
 • studené spoje a jejich vliv na kvalitu,
 • smykové namáhání polymerní taveniny a nebezpečí degradace,
 • uzavřený vzduch a protitlak uzavřeného vzduchu, vzduchové háčky,
 • potenciální místa vzniku lunkrů (vakuoly ve stěně dílu, nepůsobí efektivně dotlak),
 • tlak na vstupu do dutiny formy, tlakové pole v průběhu vstřikovacího cyklu,
 • průběh uzavírací síly vstřikovacího stroje,
 • teplotu čela taveniny teplotní pole vstřikovaného dílu v průběhu cyklu, teplotní pole formy,
 • hmotnost vystříknutého dílu,
 • orientaci a anizotropii pevnosti vstřikovaného dílu u plastů plněných vlákny,
 • příčné a podélné smrštění u plastů s naměřenými CRIMS daty.

Deformaci vstřikovaného dílu po vyhození z dutiny formy a vlivy na deformaci

Analýza procesů

Kromě standartního vstřikování termoplastů analyzujeme:

 • Zastřikování kovových i plastových zástřiků,
 • in-mold labeling, In-mold lamination,
 • 2K a 3K vstřikování,
 • RTC Chlazení s dynamickou temperací vodu, parou, topnými patronami, indukčním ohřevem,
 • konformní chlazení,
 • Gas Injection Molding (GIT) – Vstřikování s asistencí plynu,
 • MuCell s pevným i plovoucím tvárníkem a RTC,
 • vstřikování s chemickým nadouvadlem (CBA),
 • Injection Compression Molding (ICM) vstřikování s dotlakem formou i plovoucím tvárníkem,
 • Co-injection molding,
 • Bi-injection molding,
 • PIM vstřikování kovových a keramických prášků
 • lisování,
 • vstřikování reaktoplastů – kaučuky, pryskyřice, tekuté silikony,
 • RTM, SRIM (kompozity z reaktoplastů),
 • vstřikování reaktoplastů

Vstřikování reaktoplastů

Lisování

Posouzení vhodnosti technologie

Data pro analýzu

Měření materiálových dat

S čím Vám pomůžeme

CAE analýzy vstřikování plastů

#

Technologický design dílu a formy

#

CAE analýzy plastových dílů a vstřikovacích forem

#

Měření termokamerou

#

Vzdělávání

#

Autodesk Moldflow - prodej a podpora SW

#

Management kvality

#

Moldflow Communicator

#
#
Potřebujete
poradit?
+420 725 764 813 olga@smartplast.cz