Nejnovější verze kvalitních a ověřených programů jsou v kombinaci s letitými zkušenostmi ideální zárukou odborných výstupů. S čím konkrétně pracujeme na vašich projektech?

Autodesk Moldflow

Software pro simulaci vstřikovacího procesu metodou konečných prvků FEA. Podrobnější informace najdete na stránce Simulační analýzy procesu vstřikování plastových dílů pomocí sofwaru Autodesk Moldflow.

Autodesk Helius PFA

Tento program je doplňkem k softwarům pro strukturální analýzy metodou konečných prvků (FEA).

Autodesk Helius PFA byl vyvinut pro zlepšení přesnosti, efektivity a pro maximální přiblížení realitě při nelineární simulaci kompozitních materiálů při FEA analýze.

Pomocí tohoto softwaru lze provádět nelineární strukturální analýzy neplněných plastů, plastů plněných vlákny, kompozitů obsahujících nekonečné tažené vlákno nebo tkaných kompozitů.

SIMULIA Abaqus

FEA software umožňující virtuální testování dílů a sestav z hlediska mechanického chování.

Simulia Abaqus umožňuje analyzovat a zlepšovat chování výrobku; můžeme prověřit funkčnost navržených dílčích konstrukčních řešení či celých koncepcí ještě před započetím stavby fyzického prototypu.

Výrazným způsobem tak šetříme náklady na vývojový cyklus.

Podrobnější informace najdete na stránce Strukturální analýzy plastových dílů.

Termokamera Flir 425

Termokameru používáme k vyhodnocení teplotních dynamických dějů i k posouzení kvality svarů plastových dílů pro vysokofrekvenční svařování, ultrazvukové svařování, vibrační a případně rotační svařování.

Další informace najdete na stránce Měření termokamerou.