Společnost >> O nás

Nabízíme dvacet pět let zkušeností se zpracováním plastů,
vstřikováním, designem plastových dílů a konstrukcí vstřikovacích forem.

Od roku 1992 - konstrukce forem, design plastových dílů, výroba vstřikovacích forem.

Od roku 1997 – působení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně – výzkum a přednášky v oblasti modelování vstřikovacího procesu, designu plastových dílů a konstrukce vstřikovacích forem, strukturálních analýz.

Od roku 2002 – technická podpora Moldflow pro Českou a Slovenskou republiku, poskytování analýz a simulací vstřikovacího procesu pomocí Moldflow MPI a strukturálních analýz, technologická úprava designu plastových dílů, poradenství a školení v oblasti vstřikování.

Od roku 2009 – zastoupení Autodesk® Moldflow® pro Českou a Slovenskou republiku.

Od roku 2010 – zastoupení Autodesk® Simulation Mechanical pro Českou a Slovenskou republiku.

Provádíme simulační analýzy plastových dílů vyráběných metodou vstřikování. V době, kdy četnost a náročnost používání plastových dílů neustále roste a zároveň je kladen stále větší důraz na optimalizaci výroby a nákladů, je využití simulačních analýz tou nejlepší cestou. Optimalizace umožňuje podstatné snížení nákladů v oblasti vývoje a výroby, např. snížení hmotnosti dílů a zkrácení vstřikovacího cyklu. Pro analýzy vstřikovacího procesu používáme CAE software Autodesk Moldflow Insight (AMI) společnosti Autodesk, který umožňuje provedení komplexní hloubkové analýzy termoplastů i termosetů. Na základě výsledků z analýzy vstřikovacího procesu, které umožňují detailní poznání nehomogenit (studené spoje, orientace, lunkry) vzniklých vstřikovacím procesem, jsme schopni optimalizovat parametry vstřikovacího procesu a poskytnout strukturální analýzy plastových dílů a navrhnout jejich vhodný technologický design.

Simulační software Autodesk Moldflow rovněž prodáváme jako autorizovaný partner společnosti Autodesk pro Českou republiku a Slovensko a poskytujeme technickou podporu.

Nabízíme ve vlastních prostorách školení pro konstruktéry a designery plastových dílů, vstřikovacích forem, pro technology a seřizovače vstřikovacích strojů. Poskytujeme školení pro uživatele produktů Autodesk Moldflow.

Autodesk Club

Portál pro uživatele softwaru Autodesk®

www.autodeskclub.cz